Hubungi Kami

Kolej Islam Pahang Sultan Ahmad Shah (KIPSAS)
Km 8, Jalan Gambang
25150 Kuantan
Pahang Darul Makmur
MALAYSIA

Tel : 09-5915353
Faks : 09-5364421
Emel : pro@kipsas.edu.my
Bahagian Perhubungan Awam & Pengambilan Pelajar
Hotline : 09-5915319
Bahagian Hal Ehwal Akademik
Hotline : 09-5915332 / 5361
Bahagian Hal Ehwal Pelajar
Hotline : 09-5915333
Bahagian Pentadbiran
Hotline : 09-5915389
Bahagian Kewangan
Hotline : 09-5915355 / 5317
Bahagian Pengurusan Masjid
Hotline : 09-5915434 / 09-5510362

Kembali ke Laman Utama